התחדשות עירונית

התחדשות עירונית מרכז מידע והסבר קל על התהליך בקבוצת אופיר

התחדשות עירונית מגלמת בתוכה יתרונות לכל הצדדים הנוגעים בהליך , החל מבעלי הדירות אשר נהנים מהזדמנות לשדרג את סביבת המגורים שלהם ואיכות חייהם, דרך הדירה, הבניין עצמו ועד לשכונה כולה.
התמורות לדיירים יכללו לרוב – תוספת מטרים לדירה החדשה, מרפסת,חניה ובמידת האפשרות גם מחסנים אישיים.
הדיירים מקבלים דירה אשר עומדת בכל התקנים המחמירים הנדרשים עבור הגנה מפני רעידות אדמה, עתות מלחמה ועוד, כמובן ללא כל הוצאות מכיסם הפרטי לאורך כל התהליך.
השכונה נהנית מהתחדשות סביבתית, מהזרמת אוכלוסייה צעירה, מגוונת ואיכותית, אשר עוזרת לייצר מרקם קהילתי התומך בחיי הדיירים השונים.
קבוצת אופיר התחדשות עירונית, שמה דגש על בניה ירוקה ויעילות אנרגטית, משקיעה משאבים רבים בנושא איכות הסביבה, עוד משלב החשיבה והתכנון האדריכלי הראשוני.
בפרויקטים של התחדשות עירונית ישנו צורך אמיתי בהתנהלות מיוחדת ורגישה בכל הנוגע לפן האנושי, ישנם דיירים קשישים, דיירים מאוכלוסיות שונות ומגוונות, כאשר כל אחד מהם הוא שותף לתהליך עצמו ולאורך כל הדרך, לכן אנו מאמינים כי על מנת לבצע הליכים מורכבים אלו בהצלחה, החשיבות העליונה היא רווחת הדיירים, אשר גרים וחיים בדירות הישנות, תוך כדי מתן ליווי אישי ומקצועי, הבנה והקשבה לבקשותיהם ורצונותיהם, התנהלות שקופה ושיתוף פעולה מלא מול בעלי הדירות, כל אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהצלחת הפרויקט.

אני רוצה לבדוק אם הבניין שלי מתאים לפרוייקטים שלכם ←

איך זה עובד?

התחדשות
עירונית

התחדשות עירונית מרכז מידע והסבר קל על התהליך בקבוצת אופיר

התחדשות עירונית מגלמת בתוכה יתרונות לכל הצדדים הנוגעים בהליך , החל מבעלי הדירות אשר נהנים מהזדמנות לשדרג את סביבת המגורים שלהם ואיכות חייהם, דרך הדירה, הבניין עצמו ועד לשכונה כולה.
התמורות לדיירים יכללו לרוב – תוספת מטרים לדירה החדשה, מרפסת,חניה ובמידת האפשרות גם מחסנים אישיים.
הדיירים מקבלים דירה אשר עומדת בכל התקנים המחמירים הנדרשים עבור הגנה מפני רעידות אדמה, עתות מלחמה ועוד, כמובן ללא כל הוצאות מכיסם הפרטי לאורך כל התהליך. השכונה נהנית מהתחדשות סביבתית, מהזרמת אוכלוסייה צעירה, מגוונת ואיכותית, אשר עוזרת לייצר מרקם קהילתי התומך בחיי הדיירים השונים.

קבוצת אופיר התחדשות עירונית, שמה דגש על בניה ירוקה ויעילות אנרגטית, משקיעה משאבים רבים בנושא איכות הסביבה, עוד משלב החשיבה והתכנון האדריכלי הראשוני. בפרויקטים של התחדשות עירונית ישנו צורך אמיתי בהתנהלות מיוחדת ורגישה בכל הנוגע לפן האנושי, ישנם דיירים קשישים, דיירים מאוכלוסיות שונות ומגוונות, כאשר כל אחד מהם הוא שותף לתהליך עצמו ולאורך כל הדרך, לכן אנו מאמינים כי על מנת לבצע הליכים מורכבים אלו בהצלחה, החשיבות העליונה היא רווחת הדיירים, אשר גרים וחיים בדירות הישנות, תוך כדי מתן ליווי אישי ומקצועי, הבנה והקשבה לבקשותיהם ורצונותיהם, התנהלות שקופה ושיתוף פעולה מלא מול בעלי הדירות, כל אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהצלחת הפרויקט.

איך זה עובד?

איתור מתחם

כל פרויקט בקבוצת אופיר מתוכנן באופן מקצועי, יסודי ומעמיק, החל מהשלב הראשון של איתור המתחם ועד למסירת הדירה החדשה: אנו מאתרים פרויקטים ומתחמים במספר מישורים.
א. צוות מקצועי האחראי על איתור פרויקטים ומתחמים גדולים המתאימים לפעילות החברה . 
ב. פנייה מצד נציגויות דיירים ופנייה אישית מבעלי דירות .
ג. השתתפות במכרזי פינוי בינוי.
ד. בחינת המתחם מול הרשויות בנושא תכנון, אישורים והיתרים

רוקמים קשרים

עם סיום השלב הראשון, נקיים מספר כנסי דיירים, בהם נכיר אישית, נציג לבעלי הדירות את החברה, פעילותה, מנהלי הפרויקט אנשי המקצוע השונים, נציג את הפרויקט המתוכנן, ונעלה את כלל בקשות ורצונות בעלי הדירות. הנציגות הנבחרת תהיה אחראית , על שיתוף הפעולה מול החברה בהמשך התהליך (במידה ואין נציגות אנו נעזור בגיבוש הנציגות המוסכמת על פי חוק). אנו מאמינים כי נציגות הדיירים ושיתוף פעולה פורה עימם הם גורמי מפתח להצלחת הפרויקט.

מנסחים הסכמים

בשלב זה, ינסחו אנשי המקצוע והיועצים שלנו את ההסכם המשפטי בין הצדדים, יחד עם נציגות הדיירים ובאמצעות ,ועו״ד אשר נבחר על ידם. ההסכמים יכללו סיכום תמורות ערבויות ובטחונות לדיירים, בנוסף לכל התנאים המסחריים והמשפטיים בין הצדדים. לאחר הסכמת ההסכם המשפטי . בין הצדדים, אנו נקיים מפגשי חתימה עם בעלי הדירות ,ראוי להדגיש כי כלל העלויות הקשורות לפרויקט ,לרבות העו"ד אשר מייצג את הדיירים ישולמו במלואם על ידי קבוצת אופיר התחדשות .עירונית לאורך כל התהליך

מתכננים עתיד

לאחר חתימת הרוב המקובל של דיירים במתחם, נחל בשלבי התכנון של הפרויקט החדש מול הרשויות הרלוונטיות, על ידי אנשי המקצוע המובילים בענף, שנבחרו על ידי היזם כגון האדריכל הממונה על הפרויקט, מהנדס רישוי ושאר אנשי המקצוע הנדרשים לקבלת היתרים. תוכניות אלו יכללו את כל היבטי הפרויקט השונים כגון : הדירות, הבניין, השטחים הציבוריים, תשתיות, גובה, נוף והצללה, אקוסטיקה, הסדרי תנועה ועוד. לאורך כל ההליך הדיירים יעודכנו במתפתח .בשקיפות מלאה ובאופן רציף

תהליך הבנייה

לאחר קבלת היתר בניה, יחל שלב פינוי הדיירים לדירות זמניות חלופיות, והריסת המבנים הישנים. חשוב לציין כי עלויות ההובלה ושכ"ד לאורך כל תקופת הבינוי ממומנות על ידי היזם במלואם. בנוסף, היזם יעמיד רשת ביטחון עבור בעלי הדירות על ידי מתן ערבות בנקאית בשווי הדירה החדשה והעתידית שלהם. החברה תעמיד לרשותכם שעות ייעוץ עם מעצב הפנים של הפרויקט, לדון בשינויים אפשריים בהם בעלי הדירה מעוניינים. יתרה מזאת, קבוצת אופיר שמה לה דגש רב בסיוע לדיירים קשישים או מקרים מיוחדים בהם מתבקשת רגישות יתר, זאת על מנת לאפשר להם לעבור את ההליך בדרך הבטוחה והנעימה ביותר עבורם.

השלב המרגש:
האכלוס

לאחר השלמת הבנייה נעבור לשלב המרגש ביותר שלב אכלוס הדירות החדשות, תוך התייחסות אישית לכל דייר (שותף לדרך) שלנו שבה נוודא שהוא /היא מרוצים ומסופקים ב 100% מהדירה החדשה, כמובן תוך מתן בדק בית לתקופת הזמן המקובלת לפי חוק המכר.

שאלות
ותשובות

במסגרת תהליך פינוי בינוי, נהרס מבנה קיים ובמקומו מוקם מבנה מגורים חדש ויותר גבוה באותו המתחם. מתחם המיועד לפינוי בינוי יכול להיות מוכרז בשתי דרכים: הראשונה, באמצעות קידום על ידי משרד השיכון והבינוי והרשות המקומית והשנייה, על ידי קידום של יזם פרטי, המבצע בדיקה וממליץ לוועדה ממשלתית על מתחם המתאים לפינוי. בשלב הראשון יתבצע תכנון כללי של האזור בו יתבצע הפרויקט, אשר יוגש לרשות המקומית ולוועדה המחוזית לאישור.

החלת פרויקט מסוג פינוי בינוי, מחייב הסכמה רחבה של בעלי הדירות במבנים המיועדים לפינוי. עד לפני מספר שנים, נדרשה הסכמה של 100% מבעלי הדירות שהם למעשה בעלי הזכויות על המקרקעין, אך תיקוני החקיקה מהשנים האחרונות הובילו להפחתת אחוז ההסכמה והוא עומד כיום על 80% מכלל בעלי הזכויות. במקביל, חשוב לציין את העובדה שתיקוני החקיקה בשנים האחרונות מאפשרים לבעלי הזכויות לתבוע דיירים סרבנים המתנגדים להחלת הפרויקט במידה וקיימת הסכמה של 66% מצד בעלי הזכויות, וזאת באמצעות תביעה אזרחית במסגרתה בית המשפט יכול לכפות את דעת הרוב על דעת היחיד בהתאם לנסיבות..

חשוב לוודא כי החברה היזמית היא בעלת חוסן פיננסי מוכח, עדיפות לחברה אשר מסרה דירות בהצלחה במסגרת פינוי בינוי או תמ"א 38 תלוי בסוג הפרויקט אותו הדיירים מעוניינים לבצע. וביכולתה להשלים את הפרויקט. יש לוודא שהקבלן עושה שימוש בחומרי בניה איכותיים ושאיכות העבודה אינה נפגעת. תכנון לקוי אף הוא עלול להוות סכנה של ממש ולגזול זמן יקר ומשאבים. היבט נוסף שיש להיזהר בו הוא לוחות הזמנים של היזם, כדי להימנע מדחייה של סיום הפרויקט

כחלק מהתהליך, בעלי הדירות המשתתפים בפרויקט מקבלים דירה חדשה בבניין חדש, כמו גם כיסוי עלויות הפינוי והחזרה עבור הדייר. הדירה החדשה שאותה דייר יקבל היא גדולה יותר מהדירה הישנה שלו, מרפסת שמש + חניה ובמידת האפשר גם מחסן. דירה אשר עומדת בכל התקנים המחמירים  הנדרשים עבור כיבוי אש, רעידות אדמה, והגנה מפני טילים.

בעל הדירה  יהנה בנוסף מבניין חדש לחלוטין עם תשתיות חדשות , ייהנה מסביבה עירונית משודרגת כולל שטחים ציבוריים לרווחת הדיירים, כמובן כל זה ללא כל הוצאה כספית מצד בעלי הדירות במתחם

דיירי הבניין אינם נושאים בעלויות הנובעות מביצוע פרויקט תמ"א  38 או פינוי בינוי .
כל התשלומים לבעלי המקצוע המעורבים בפרויקט, הינם באחריות היזם שמולו נחתם החוזה לביצוע הפרויקט. בעת חתימת החוזה מול דיירי הבניין, היזם או הקבלן מקבל תוספת באחוזי הבנייה, שמספקת לו את היכולת לממן את העבודות והתשלומים הנדרשים עבור הפרויקט

תהליך פינוי בינוי מורכב משישה שלבים:
 1. המלצת מהנדס העיר (כחצי שנה) – היזם נמצא בקשר מול העירייה במטרה לקבל את כל ההמלצות הנדרשות, לדוג': תצלומי אוויר, חוות דעת של יועצי תנועה, תוכניות מדידה וחוות דעת שמאיות.
 2. הכרזה על המתחם כמתאים לפינוי בינוי (כ-12 חודשים מיום חתימת החוזה) – לשם קבלת פטורים והקלות מס, הממשלה צריכה להכריז על המתחם כמתחם "פינוי בינוי".
3.  קבלת אישור תב"ע (כ- 24 חודשים מיום חתימת החוזה) – קבלת אישור "תכנון בנין עיר" מהוועדה המחוזית.
4.  קבלת היתרים (כ-12 חודשים מיום אישור התב"ע) – קבלת היתר בניה מהעירייה וגורמי תכנון נוספים כגון: כיבוי אש, הג"א, ותחבורה.
5.  ביצוע בינוי פינוי (עד 24 חודשים מיום תחילת ביצוע העבודות) – דיירי הבניין המיועד לפינוי בינוי עוברים להתגורר בדירה זמנית עד לתום ביצוע הפרויקט.
 6. כניסה לדירה משודרגת (כ-6 שנים מיום חתימת החוזה) – בתום העבודות תכנסו לדירה משודרגת בבניין חדש.
משך התהליך וההתקדמות בכל שלב בפרויקט, תלויה בתמיכת הדיירים. חוסר תמיכה ואי שיתוף פעולה עלול לגרום לעיכובים בפרויקט.

הצלחת פרויקט פינוי בינוי תלויה רבות בדיירים. פרויקטים מוצלחים הם כאלה שבהם הדיירים מתאחדים, בונים גוף מייצג עם צוות יועצים מקצועיים, ונמצאים בתהליך כשותפים מלאים בכל שלב ושלב. מכיוון שפרויקט פינוי בינוי מחדש תשתיות ולוקח בחשבון את צרכי הקהילה, יש מגמה של עליה במספר הפרויקטים של התחדשות עירונית, והיא צפויה להמשיך לעלות בשנים הקרובות

היזם משלם את שכר הדירה לדיירים המפונים מהבניין עד לאכלוס של הבניין החדש. גובה שכר הדירה נקבע לפי מחירי השוק עבור שכר דירה מקובל באזור בו מצויה הדירה הישנה, או באזור הסמוך לה, ובהתאם לסוג הדירה אותה פינו הדיירים, המחיר ייקבע על ידי שמאי חיצוני מוסכם על הצדדים.

כחלק מהפרויקט, היזם מתחייב לחדש את כל התשתיות, ביניהן כבישים חדשים שיותאמו על פי התקן לכמות הרכבים העתידיים לעבור באזור. כל צירי התנועה בסביבה יוסדרו ויותאמו לשאת בעלייה בתנועה באזור, ואף לשפר את עומסי התנועה הקיימים בו כיום. חידוש התשתיות יאפשר תנועה זורמת וירידה בכמות הפקקים, שמירה על עצים לשימור, תשתיות ביוב ומים חדשות, הגדלת חשמל פיתוח סביבתי מלא. 

יוצרים קשר עם קבוצת אופיר התחדשות עירונית בע"מ בטלפון –

קבוצת אופיר משרדים – 0732726984

איציק בטיטו מנהל תחום התחדשות עירונית- 0522594878

אתר אינטרנט –www.ophirbuilding.com  

שאלות ותשובות

במסגרת תהליך פינוי בינוי, נהרס מבנה קיים ובמקומו מוקם מבנה מגורים חדש ויותר גבוה באותו המתחם. מתחם המיועד לפינוי בינוי יכול להיות מוכרז בשתי דרכים: הראשונה, באמצעות קידום על ידי משרד השיכון והבינוי והרשות המקומית והשנייה, על ידי קידום של יזם פרטי, המבצע בדיקה וממליץ לוועדה ממשלתית על מתחם המתאים לפינוי. בשלב הראשון יתבצע תכנון כללי של האזור בו יתבצע הפרויקט, אשר יוגש לרשות המקומית ולוועדה המחוזית לאישור.

החלת פרויקט מסוג פינוי בינוי, מחייב הסכמה רחבה של בעלי הדירות במבנים המיועדים לפינוי. עד לפני מספר שנים, נדרשה הסכמה של 100% מבעלי הדירות שהם למעשה בעלי הזכויות על המקרקעין, אך תיקוני החקיקה מהשנים האחרונות הובילו להפחתת אחוז ההסכמה והוא עומד כיום על 80% מכלל בעלי הזכויות. במקביל, חשוב לציין את העובדה שתיקוני החקיקה בשנים האחרונות מאפשרים לבעלי הזכויות לתבוע דיירים סרבנים המתנגדים להחלת הפרויקט במידה וקיימת הסכמה של 66% מצד בעלי הזכויות, וזאת באמצעות תביעה אזרחית במסגרתה בית המשפט יכול לכפות את דעת הרוב על דעת היחיד בהתאם לנסיבות..

חשוב לוודא כי החברה היזמית היא בעלת חוסן פיננסי מוכח, עדיפות לחברה אשר מסרה דירות בהצלחה במסגרת פינוי בינוי או תמ"א 38 תלוי בסוג הפרויקט אותו הדיירים מעוניינים לבצע. וביכולתה להשלים את הפרויקט. יש לוודא שהקבלן עושה שימוש בחומרי בניה איכותיים ושאיכות העבודה אינה נפגעת. תכנון לקוי אף הוא עלול להוות סכנה של ממש ולגזול זמן יקר ומשאבים. היבט נוסף שיש להיזהר בו הוא לוחות הזמנים של היזם, כדי להימנע מדחייה של סיום הפרויקט

כחלק מהתהליך, בעלי הדירות המשתתפים בפרויקט מקבלים דירה חדשה בבניין חדש, כמו גם כיסוי עלויות הפינוי והחזרה עבור הדייר. הדירה החדשה שאותה דייר יקבל היא גדולה יותר מהדירה הישנה שלו, מרפסת שמש + חניה ובמידת האפשר גם מחסן. דירה אשר עומדת בכל התקנים המחמירים  הנדרשים עבור כיבוי אש, רעידות אדמה, והגנה מפני טילים.

בעל הדירה  יהנה בנוסף מבניין חדש לחלוטין עם תשתיות חדשות , ייהנה מסביבה עירונית משודרגת כולל שטחים ציבוריים לרווחת הדיירים, כמובן כל זה ללא כל הוצאה כספית מצד בעלי הדירות במתחם

דיירי הבניין אינם נושאים בעלויות הנובעות מביצוע פרויקט תמ"א  38 או פינוי בינוי .
כל התשלומים לבעלי המקצוע המעורבים בפרויקט, הינם באחריות היזם שמולו נחתם החוזה לביצוע הפרויקט. בעת חתימת החוזה מול דיירי הבניין, היזם או הקבלן מקבל תוספת באחוזי הבנייה, שמספקת לו את היכולת לממן את העבודות והתשלומים הנדרשים עבור הפרויקט

תהליך פינוי בינוי מורכב משישה שלבים:
 1. המלצת מהנדס העיר (כחצי שנה) – היזם נמצא בקשר מול העירייה במטרה לקבל את כל ההמלצות הנדרשות, לדוג': תצלומי אוויר, חוות דעת של יועצי תנועה, תוכניות מדידה וחוות דעת שמאיות.
 2. הכרזה על המתחם כמתאים לפינוי בינוי (כ-12 חודשים מיום חתימת החוזה) – לשם קבלת פטורים והקלות מס, הממשלה צריכה להכריז על המתחם כמתחם "פינוי בינוי".
3.  קבלת אישור תב"ע (כ- 24 חודשים מיום חתימת החוזה) – קבלת אישור "תכנון בנין עיר" מהוועדה המחוזית.
4.  קבלת היתרים (כ-12 חודשים מיום אישור התב"ע) – קבלת היתר בניה מהעירייה וגורמי תכנון נוספים כגון: כיבוי אש, הג"א, ותחבורה.
5.  ביצוע בינוי פינוי (עד 24 חודשים מיום תחילת ביצוע העבודות) – דיירי הבניין המיועד לפינוי בינוי עוברים להתגורר בדירה זמנית עד לתום ביצוע הפרויקט.
 6. כניסה לדירה משודרגת (כ-6 שנים מיום חתימת החוזה) – בתום העבודות תכנסו לדירה משודרגת בבניין חדש.
משך התהליך וההתקדמות בכל שלב בפרויקט, תלויה בתמיכת הדיירים. חוסר תמיכה ואי שיתוף פעולה עלול לגרום לעיכובים בפרויקט.

הצלחת פרויקט פינוי בינוי תלויה רבות בדיירים. פרויקטים מוצלחים הם כאלה שבהם הדיירים מתאחדים, בונים גוף מייצג עם צוות יועצים מקצועיים, ונמצאים בתהליך כשותפים מלאים בכל שלב ושלב. מכיוון שפרויקט פינוי בינוי מחדש תשתיות ולוקח בחשבון את צרכי הקהילה, יש מגמה של עליה במספר הפרויקטים של התחדשות עירונית, והיא צפויה להמשיך לעלות בשנים הקרובות

היזם משלם את שכר הדירה לדיירים המפונים מהבניין עד לאכלוס של הבניין החדש. גובה שכר הדירה נקבע לפי מחירי השוק עבור שכר דירה מקובל באזור בו מצויה הדירה הישנה, או באזור הסמוך לה, ובהתאם לסוג הדירה אותה פינו הדיירים, המחיר ייקבע על ידי שמאי חיצוני מוסכם על הצדדים.

כחלק מהפרויקט, היזם מתחייב לחדש את כל התשתיות, ביניהן כבישים חדשים שיותאמו על פי התקן לכמות הרכבים העתידיים לעבור באזור. כל צירי התנועה בסביבה יוסדרו ויותאמו לשאת בעלייה בתנועה באזור, ואף לשפר את עומסי התנועה הקיימים בו כיום. חידוש התשתיות יאפשר תנועה זורמת וירידה בכמות הפקקים, שמירה על עצים לשימור, תשתיות ביוב ומים חדשות, הגדלת חשמל פיתוח סביבתי מלא. 

יוצרים קשר עם קבוצת אופיר התחדשות עירונית בע"מ בטלפון –

קבוצת אופיר משרדים – 0732726984

איציק בטיטו מנהל תחום התחדשות עירונית- 0522594878

אתר אינטרנט –www.ophirbuilding.com  

רוצים לעבור התחדשות ?
בשכונה שלכם

רוצים להתחדש?